Khi hai cửa thẳng hàng ?

 

Câu hỏi : Cửa phòng sau đối diện trực tiếp với cửa trước. Tôi có thể dùng kệ thay cho bức bình phong để ngăn giữa hai cửa không ?

 

30 81 Khi hai cửa thẳng hàng ?

Trả lời : Được, nếu kệ đủ khả năng che chắn khiến khí lưu chuyển chậm lại và làm lệch hướng đi của khí.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *