Tỳ Hưu Bắc Kinh

Tỳ hưu Bắc Kinh trắng trung chiêu tài phát lộc BKT-M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bắc kinh Trắng trung(Bắc Kinh_Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x7cm x 14cm + Khối lượng: 950-1000g + Ý nghĩa: Tỳ Hưu màu trắng thì có tác dụng bảo trợ sức khỏe., phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, mang lại điều

Tỳ hưu Bắc Kinh đen trung chiêu tài BKD-M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bắc kinh đen trung (Bắc Kinh_Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7cm x 13cm + Khối lượng: 950-1000g + Ý nghĩa: Tỳ Hưu màu đen thì có tác dụng chiêu tài, phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, mang lại điều

Tỳ hưu Bắc Kinh đen khủng trấn nhà để tránh tà khí BKD-L

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đen khủng (Bắc Kinh_Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 12cm x 27cm + Khối lượng: 9,5kg-10kg + Ý nghĩa: Tỳ Hưu màu đen thì có tác dụng chiêu tài, phát lộc,trấn nhà để tránh tà khí, mang lại điều

Tỳ hưu Bắc Kinh xanh khủng mang lại điều tốt lành BKX-L

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Bắc Kinh Xanh khủng (Bắc Kinh_Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 12cm x 27cm + Khối lượng: 950g-1KG + Ý nghĩa: Tỳ Hưu màu xanh thì có tác dụng may mắn trong công danh, phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí,

Tỳ Hưu Bắc Kinh Trắng bảo trợ sức khỏe BKT-L

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bắc kinh Trắng khủng (Bắc Kinh_Hồng Kông) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 12cm x 27cm + Khối lượng: 9.5kg-1kg + Ý nghĩa: Tỳ Hưu màu trắng thì có tác dụng bảo trợ sức khỏe., phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, mang