Tỳ Hưu Từ Bột Đá

Tỳ hưu xanh bên hồ lô hóa sát, giải sao xấu H138G

h138g-ty-huu-ho-lo-tu-tai-nap-phuoc-2 3,280,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh xoay bên hồ lô đỏ , bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 33cm x 18cm x 27cm + Khối lượng: 2.9kg + Ý nghĩa: Tụ Tài Nạp Phước – mang lại may mắn về tài

Tỳ hưu xanh mẫu đơn trưng phòng khách trừ tà H111G

h111g-ty-huu-xanh-phu-quy-vuong-tai-2 5,990,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bên hoa mẫu đơn lớn, bằng bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 58cm x 32cm x 44cm + Khối lượng: 10.2kg + Ý nghĩa: Phú Quý Vượng Tài – biểu tượng của sự thành công, chiêu tài

Tỳ hưu xanh chiêu tài mang lại may mắn, tài lộc H133G

h133g-ty-huu-xanh 4,190,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh đậm trên cây tiền, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 42cm x 24cm x 45cm + Khối lượng: 5.5kg + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, hóa sát tịch tà, hóa giải

Tỳ hưu vượng tài bích tà đặt phòng làm việc trấn tà H134G

h134g-ty-huu-vang 6,590,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu vàng trên đế gỗ lớn, bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 53cm x 25cm x 54cm + Khối lượng: 7.5kg + Ý nghĩa: mang lại may mắn về tài lộc, hóa sát tịch tà, hóa giải

Tỳ hưu cõng con xanh chiêu tài phát lộc, trừ tà E014

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu cõng con bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 38cm x 20cm x 31cm + Khối lượng: 4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự thành công, sự sinh sôi nảy nở, chiêu tài phát lộc, trừ tà. + Cách

Tỳ hưu vàng trên đế gỗ biểu tượng của sự thành công E027

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên đế gỗ bột đá mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 27cm x 16cm x 25cm + Khối lượng: 2kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự thành công, chiêu tài phát lộc, trừ tà + Cách sử dụng: trưng

Tỳ hưu vàng nhỏ chiêu tài phát lộc E019

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu trên đế gỗ bột đá mạ vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 12cm x 21cm + Khối lượng: 2kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự thành công, chiêu tài phát lộc, trừ tà + Cách sử dụng: trưng

Tỳ hưu vàng trên đế thủy tinh nhỏ thăng quan tiến chức E038

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 9cmx 10cm + Khối lượng: 2,2 kg/cặp + Ý nghĩa: linh vật số 1 về hút tài lộc, thăng quan tiến chức. ngoài ra còn trấn trạch trừ tà hóa